Välkomstbladet

 

Välkommen

till

SMEDBY-EKBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningen förvaltar

 • Planteringar
 • Ytterbelysning
 • Fjärrvärmecentral med värmeledningar samt av föreningen inmonterad mätutrustning
 • Servisledningar för vatten och avlopp samt dagvatten
 • Innergator samt parkeringar (garagen ingår ej, se nedan)
 • TV-ledningar

Styrelsen för föreningen, som ska bestå av 3-5 personer, utses av medlemmarna på årsstämman som hålls under april månad. Kallelsen skickas ut till samtliga senast tre veckor före stämman.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

AVGIFTEN

För närvarande är föreningsavgiften 630 kronor per månad.

Övriga avgifter:

Parkerings samfällighet: 100 kronor (Obs avgiften gäller endast fastighetsägare som är med i park. samfälligheten).

Amortering lån: 175 kronor

Snöröjning ingår i avgiften till parkeringssamfälligheten.Utöver detta tillkommer faktisk kostnaden för varm- och kallvatten och värme. Fjärravläsning av samtliga fastigheter görs inför varje räkning.

Fakturor skickas ut 5 gånger/år och är indelade i dessa perioder:

1. Jan-Feb
2. Mars-April
3. Maj-Juni-Juli
4. Augusti-September-Oktober
5. November-December

Normalt kommer fakturan månaden efter den avlästa perioden.

Räkningen kommer från Minol.

KRANARNA I KÄLLAREN

Om du har problem eller undrar vad de olika kranarna är till för, kontakta pannskötaren. Du hittar informationen i kontaktlistan.

TRAFIK

I hela vårt område gäller max 30 km/h för alla slags fordon.

Det är mycket viktigt att den hålls! Detta gäller även våra gäster.

Infart på innergatorna ska ej ske annat än för i- och urlastning

PARKERING

På samtliga innergator, grönområden, ‘stora’ Smedbyvägen samt större delen av ‘stora’ Hantverksvägen råder parkeringsförbud.

Det är mycket viktigt att parkeringsförbuden respekteras av alla, även våra gäster.

Till varje fastighet finns EN p-plats inom parkeringssamfälligheten. Det betyder inte att platsen alltid ligger i direkt anslutning till din fastighet.
Dom flesta fastighetsägare är med i en garage samfällighet och har då ETT garage.
Ingår det fler än två bilar i hushållet(p-plats + garage-plats), måste ni själva ombesörja parkering utanför samfällighetens område för bil 3, 4, osv.
Styrelsen vill också påpeka att det inte finns något utrymme för släp, husbilar, husvagnar, båtar, lastbilar eller skrotbilar.
Parkering får endast ske på markerade platser.
Observera att garagen inte förvaltas av föreningen, utan av garagesamfälligheterna.

VÄGHÅLLARE OCH SNÖRÖJNING

Smedbyvägen förvaltas av ÅCV. Efter kurvan vid lekplatsen övergår Smedbyvägen i Hantverksvägen och där tar kommunen över. Alla innergator är våra egna.

Stockholm utemiljö AB sköter snöröjningen.

Grönytorna sköts av Miljöbyggarna i Stockholm, på uppdrag av kommunen.

ORDNING OCH REDA

 • Utemiljön måste vårdas för allas trivsel. Exempelvis måste häckar klippas och ansas, så att gångbanor kan användas utan olägenhet. Det är också positivt att många fastighetsägare ser till den lilla yta som ligger i direkt anslutning till tomten.
 • Hundar och katter ska hållas under uppsikt av sin ägare, så att de inte skrämmer eller på annat sätt orsakar skada eller irritation i grannskapet. Det är ägarens ansvar att se till att hunden/katten inte uträttar sina behov i sandlådor, på gräsmattor eller i grannens rabatt. Det är inte uppskattat att få sina dynor, barnvagnar, källarventiler, uthängda kläder etc. nerkissade av grannens katt. Det råder koppeltvång på hund i hela kommunen, hela året. Vad detta innebär kan man ta reda på genom att kontakta Svenska Kennelklubben eller
  Brukshundsklubben
  . Vi plockar upp efter våra djur!

 

 • Varje vår och höst viker vi en dag till storstädning i området, då alla samlas för att kratta, ansa, elda, bygga staket och cykelfållor, äta korv och umgås. Man har möjlighet att äska pengar hos styrelsen för att kunna göra mindre arbeten i föreningens intresse. Kallelse till städdagarna skickas ut separat.
 • Vid större arbeten på fastigheten bör man kontakta de andra i blocket och försöka komma överens om vad som är bäst för alla. Det gäller vid tex ommålning, där alla bör vara eniga om färg, för att blocket ska se välvårdat och snyggt ut.
 • Tänk på att vissa altaner och utbyggnader kan kräva byggnadslov. Om du är osäker, kontakta Byggnadsnämnden. Det kan också vara bra att höra med grannarna, så att inte irritation uppstår i samband med eventuellt bygge.

 

KABEL-TV OCH BREDBAND

Samtliga fastigheter i området är anslutna med optisk fiber till Stockholm Fiber/IP-Only. I fibernätet distribueras Bredband, kabel-TV och telefoni från flera olika leverantörer. Man har även möjlighet att få analog TV via Bild AT. Fibernätet ger möjlighet till internet med upp till 1000 mbit/s.

Besök gärna vår hemsida: www.smedbyekbacken.se

Vår e-postadress är: info@smedbyekbacken.se

Comments are closed.